Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

87/Α/23.07.2015 – Νόμος 4335/2015 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Νομοθετικό Κείμενο:  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4335

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 87/Α/23.07.2015

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)

id: 401

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο