Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

869/ΥΟΔΔ/27.11.2015 – Διορισμός Διοικητή ΙΚΑ

Νομοθετικό Κείμενο: Πράξη 42 της 27−11−2015

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 869/ΥΟΔΔ/27.11.2015

«Διορισμός του Διονυσίου − Χαράλαμπου Καλαματιανού, ως Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ − ΕΤΑΜ)»

id: 421

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο