Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

152/Α/20.11.2015 – Clawback για την ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

Νομοθετικό Κείμενο: Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4346

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 152/Α/20.11.2015

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

id: 420

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο