Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2496/Β/19112015 – Rebate για διαγνωστικές εξετάσεις – ιατρικές πράξεις

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ3γ/63182

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2496/Β/19112015

«Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις−ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων»

id: 419

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο