Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2470/Β/17.11.2015 – Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α5(δ)/Γ.Π.οικ. 85140

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2470/Β/17.11.2015

«Σύνθεση, ορισμός, συγκρότηση, κανονισμός λειτουργίας και αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.)»

id: 418

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο