Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

875/ΥΟΔΔ/30.11.2015 – Συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 80058

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 875/ΥΟΔΔ/30.11.2015

«Συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας»

id: 422Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο