Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

946/Β/26.05.2015 – Αναβολή εφαρμογής του ποσοστού 50 30 20

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ. 38937

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 946/Β/26.05.2015

«Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

id: 385

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο