Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

378/Β/28.05.2015 – Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 3480/38945

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 378/Β/28.05.2015

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ15/Γ.Π. 48922/6−6−2014 (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/6−6−2014) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)»

id: 386Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο