Νέα

Νέα

Ανακοίνωση ΣΦΕΕ για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση


Ο ΣΦΕΕ προτείνει τρία (3) απλά βήματα για ένα θεσμικό πλαίσιο με διαφάνεια για τα ιατρικά συνέδρια

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018.-   Με αφορμή τις προτάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για επικείμενες αλλαγές στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, και τις σχέσεις φαρμακευτικών εταιριών και επαγγελματιών στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) τονίζει ότι είναι απαραίτητη η τήρηση της νομιμότητας, της ηθικής προώθησης και της διαφάνειας. Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, έτσι και στην Ελλάδα, μια χώρα μάλιστα σε δημοσιονομική κρίση, η ιατρική εκπαίδευση στηρίζεται, στην ιδιωτική κυρίως πρωτοβουλία, η οποία μεταφράζεται, κατά κύριο λόγο, σε χορηγίες των επιστημονικών εκδηλώσεων από τις φαρμακευτικές εταιρίες. Είναι λάθος αφενός να δαιμονοποιείται η επένδυση του κλάδου στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, αφετέρου να προωθείται η αδιαφάνεια με το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο.

Οι σχέσεις του κλάδου με τους επαγγελματίες υγείας είναι αυστηρά ρυθμισμένες και όλες οι εκδηλώσεις, συνέδρια κοκ εγκρίνονται πρώτα από τον ΕΟΦ, ενώ ο ΣΦΕΕ επιβάλει επιπλέον αυστηρούς κανονισμούς με τον Κώδικα Δεοντολογίας (σε εφαρμογή ήδη από το 2002) που συνεχώς επικαιροποιείται και εξελίσσεται με βάση τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού μας Συνδέσμου EFPIA, εισάγοντας πολλές διαδικασίες και ελέγχους. Κορυφαία ρύθμιση τόσο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όσο και του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η Δημοσιοποίηση των σχέσεων των Φαρμακευτικών Εταιριών με τους επαγγελματίες υγείας και τις επιστημονικές εταιρίες. Δυστυχώς οι θεσμικοί φορείς της χώρας περιόρισαν το πεδίο εφαρμογής του νόμου, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι σήμερα από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εφαρμόζεται η πλήρης δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων.

Η διαφάνεια και η ηθική και δεοντολογική λειτουργία του συστήματος υγείας δεν μπορεί παρά να είναι κοινή μας επιδίωξη και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων καταλυτική. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε την Πολιτεία σε 3μερή συνάντηση (Πολιτεία-ΣΦΕΕ-Επιστημονικές Εταιρίες), ώστε να συνδιαμορφώσουμε το συντομότερο δυνατό το θεσμικό πλαίσιο, με τρία (3) απλά βήματα:

  1. Διεξαγωγή λιγότερων και πιο ποιοτικών συνεδρίων με περιορισμό του αριθμού των επιστημονικών εκδηλώσεων,
  2. Κατοχύρωση της Διαφάνειας και της Δημοσιοποίησης στις σχέσεις Επαγγελματιών Υγείας και Φαρμακευτικών Εταιριών
  3. Σεβασμό στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ που είναι πρακτικά το πληρέστερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τις σχέσεις αυτές.

Κάθε ρύθμιση που δεν θα καλύψει τα παραπάνω και πρωτίστως την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια μας βρίσκει αντίθετους.

Τέλος –

Μετάβαση στο περιεχόμενο