Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας

Άρθρο της κας Δήμητρας Λεμπέση, Νομικού Συμβούλου ΣΦΕΕ, στο περιοδικό Συνήγορος