Νέα

Νέα

Δελτίο Τύπου ΣΦΕΕ

Ενθαρρυντικό το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

 

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2016 – Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, (ΣΦΕΕ), χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτείας να στηρίξει την Εγχώρια Φαρμακοβιομηχανία, η οποία είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική δύναμη της χώρας και απασχολεί υψηλής εκπαίδευσης προσωπικό. Η ενίσχυση της παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων για έρευνα, όχι μόνο είναι άμεσα εφικτές, αν υιοθετηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά θα μπορούσαν να αποδώσουν αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων στην ελληνική οικονομία και να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης σε δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, που σήμερα αναζητά την τύχη του στο εξωτερικό.

Ως Σύνδεσμος που εκπροσωπεί τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς εταιρίες, ο ΣΦΕΕ τάσσεται υπέρ της θέσπισης κινήτρων για την ενίσχυση της χρήσης των γενοσήμων, ώστε να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι που θα επιτρέψουν σε νέες καινοτόμες λύσεις να εισαχθούν στην αγορά και έτσι ο Έλληνας ασθενής να έχει γρήγορη πρόσβαση στα νέα φάρμακα. Ήδη αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται παγκοσμίως πάνω από 7.000 φάρμακα και το συναρπαστικό νέο κύμα καινοτομίας στον φαρμακευτικό τομέα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους ασθενείς και στα Συστήματα Υγείας.

Ταυτόχρονα, ο ΣΦΕΕ συντάσσεται με τη στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας διεθνών και ελληνικών εταιριών που θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής περισσότερων ξένων προϊόντων τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγή σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Η συνέργεια του τοπικού με το διεθνή επιχειρηματικό παράγοντα διαμορφώνει έναν ισχυρό ενιαίο φαρμακευτικό κλάδο με ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία τόσο στο πεδίο της Υγείας όσο και στο χώρο της Έρευνας και της Ανάπτυξης. Το γεγονός ότι  διεθνείς εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ παράγουν και συσκευάζουν μέχρι και το 40% των φαρμάκων τους, κατ’ όγκο, σε εγχώριες εταιρίες καταδεικνύει τις δυνατότητες επέκτασης των συνεργασιών, περιλαμβανομένης και της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Τέλος, ο ΣΦΕΕ καλωσορίζει και την απόφαση για ανάπτυξη των κλινικών μελετών, οι οποίες εκτός από σημαντικό μοχλό για την επιστημονική πρόοδο και την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, αποτελούν μία «μεγάλη επένδυση» για τη χώρα  που μπορεί να προσελκύει κεφάλαια, να εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, που σήμερα αναζητά εργασία στο εξωτερικό (brain drain), χωρίς καμία επιβάρυνση για την Ελληνική Πολιτεία. Με δεδομένη την αλματώδη αύξηση του αριθμού των κλινικών μελετών διεθνώς και την επικέντρωση των επενδύσεων στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής έρευνας είναι καιρός να διεκδικήσει και η Ελλάδα το μερίδιο που της αναλογεί στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εδώ και πολύ καιρό στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου, τόσο ελληνικών όσο και διεθνών εταιριών, μέσω των θεσμικών τους εκπροσώπων, είχαν καταθέσει προς την Ελληνική Κυβέρνηση ολοκληρωμένο πλάνο συγκεκριμένων δράσεων, που θα επιτρέψουν στην φαρμακευτική βιομηχανία να καταστεί βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας που θα βασίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι συνέκλιναν οι εκτιμήσεις τόσο των τοπικών όσο και των ξένων εταιριών αλλά και του Κράτους και καταρτίστηκε το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας, που εντοπίζει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου, αλλά και την τεράστια ευκαιρία για ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο