Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Τοποθέτηση του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο ehealth Forum, 3 Δεκεμβρίου 2015