Εξόντωση των φαρμακευτικών

Άρθρο του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, 16 Ιουλίου 2017