Θηλιά η νέα πολιτική για το φάρμακο

Άρθρο του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στα Παραπολιτικά, 22 Ιουλίου 2017