Νέα

Νέα

Επένδυση στην Υγεία: η συμβολή του κλάδου του φαρμάκου

Παρουσίαση και κύρια σημεία ομιλίας του κου Ζαχαρία Ραγκούση, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ από το βήμα του online συνεδρίου «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας COVID-19», 7-10 Δεκεμβρίου 2020

 

«Η συνολική συμβολή του κλάδου του φαρμάκου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε €6,9 δισ. το 2018, ενώ σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά των φαρμακευτικών εταιρειών εκτιμάται σε 136 χιλ. θέσεις εργασίας.

Κρίσιμα ζητήματα στην εποχή του κορωνοϊού  είναι:

  • Ανάγκη επανεξέτασης προϋπολογισμών υγείας-φαρμάκου: όριο και συνυπευθυνότητα στο μηχανισμό επιστροφών
  • Αύξηση του ποσού για συμψηφισμό μέρους του clawback με επενδύσεις είτε στην παραγωγή είτε στην Ε&Α
  • Smart health: Κέντρα Αριστείας σε Real World Evidence Data, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, εξατομικευμένη διαγνωστική.

Aυτό που χρειαζόμαστε πλέον είναι ένα 4ετές πλάνο το οποίο θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες για την προώθηση νέων επενδύσεων, όπως είναι η κλινική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων.»

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο