Νέα

Νέα

Φαρμακευτική βιομηχανία: κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών εν μέσω πανδημίας

Παρουσίαση και κύρια σημεία ομιλίας της κας Έλενας Χουλιάρα, Μέλους Δ.Σ. ΣΦΕΕ από το βήμα του online συνεδρίου «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας COVID-19», 7-10 Δεκεμβρίου 2020

 

«Η φαρμακευτική βιομηχανία αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη Κλινικών Μελετών εν μέσω πανδημίας:

 • Έρευνα σε νέες & υπάρχουσες θεραπείες
 • Συνεχής παροχή δεδομένων από κλινικές μελέτες σε κυβερνήσεις, εταιρείες & κοινό
 • Επιτάχυνση έρευνας και ανάπτυξης αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων
 • Ανάπτυξη & διάθεση διαγνωστικών τεστ
 • Διασφάλιση επάρκειας σε απαραίτητα φάρμακα και εμβόλια
 • Αύξηση γραμμών παραγωγής για υποψήφια εμβόλια & θεραπείες
 • Στήριξη συστημάτων υγείας

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της φαρμακευτικής έρευνας και των Κλινικών Μελετών πραγματοποιούνται μέσα στην πανδημία:

 • 137 μελέτες για COVID-19
 • 373 παρεμβατικές κλινικές μελέτες
 • 645 παρεμβατικές κλινικές μελέτες χρηματοδοτούμενες από την φαρμακοβιομηχανία

Η κλινική έρευνα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα μας, πάνω και πέρα από τη αξία που προσφέρει από τα αποτελέσματα της. Η Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας περίπου 200 Κλινικές Μελέτες ετησίως.

Αποτέλεσμα είναι η χώρα να απορροφά μόλις 0,14% των επενδύσεων της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, με μόλις 51 εκατ. ευρώ το 2018.

Πρόκειται για χαμένη ευκαιρία τόσο για τους ασθενείς και τους γιατρούς όσο και για την οικονομία.

Μελέτη υπολόγισε πως αν η χώρα μας απορροφούσε αυτό που της αναλογεί με βάση τους μέσους όρους στις επενδύσεις στις κλινικές μελέτες, δηλαδή περίπου 250 εκατ. ευρώ, θα είχε πολλαπλασιαστικό όφελος στο ΑΕΠ 1,1 δις. ευρώ, θα απέφερε φορολογικά έσοδα 270 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν. 23.000 νέες θέσεις εργασίας

Προσέλκυση επενδύσεων σε κλινικές μελέτες και βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής τους:

 • Κίνητρα στους Διοικητές των νοσοκομείων
 • Γραφείο κλινικών μελετών στα νοσοκομεία και στο Υπουργείο Υγείας (one stop shop)
 • Απλούστευση και ομογενοποίηση της διαδικασίας των κλινικών μελετών
 • Άμεση επίλυση προβλημάτων-πλαίσιο με τις μη παρεμβατικές μελέτες
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας-μητρώο για καταγραφή κλινικών μελετών και δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής στη ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών από άλλες χώρες της ΕΕ στην προσέλκυση κλινικών μελετών και τη διαδικασία διεξαγωγής τους

Με ένα Εθνικό Σχέδιο υπό τον συντονισμό της Πολιτείας η Ελλάδα να γίνει κόμβος κλινικής έρευνας στην ΝΑ Ευρώπη. Με τα κατάλληλα κίνητρα τα οφέλη των Κλινικών Μελετών είναι πολλαπλά, 250 εκατ. ευρώ το χρόνο σε επενδύσεις με πολλούς αποδέκτες: ασθενείς, νοσοκομεία-υποδομές, ιατροί, φορολογικά έσοδα, οικονομία.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο