Νέα

Νέα

Έξυπνη διαχείριση για βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Έξυπνη διαχείριση για βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Άρθρο του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στη Δημοκρατία, 24 Ιουλίου 2016

 

Υπάρχουν πεδία δράσης τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα αν και θα μπορούσαν να συνδράμουν τα μέγιστα στο Σύστημα Υγείας

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν το σύστημα Υγείας και η φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύουν πιο επιτακτικά από ποτέ την ανάγκη για το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός νέου πλαισίου φαρμακευτικής πολιτικής προς όφελος των ασθενών με έμφαση στην καινοτομία, στην κλινική αποτελεσματικότητα και στη βιωσιμότητα του συστήματος. Οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη ζουν περισσότερο, με καλύτερη υγεία και πιο παραγωγικά, χάρη στα καινοτόμα φάρμακα που έχει αναπτύξει ο Κλάδος μας. Καθώς αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται πάνω από 7.000 φάρμακα παγκοσμίως και το συναρπαστικό αυτό νέο κύμα καινοτομίας στον φαρμακευτικό τομέα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ασθενών, η διείσδυσή τους στα συστήματα Υγείας αποτελεί μια σημαντική πρόκληση.

Ο Κλάδος μας θέλει και μπορεί να είναι μέρος της λύσης στο πρόβλημα του πώς θα γίνουν τα φάρμακα πιο προσιτά και τα συστήματα υγείας πιο βιώσιμα. Γι’ αυτό και συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και τα συστήματα Υγείας στην εξεύρεση λύσεων. Έχουμε ρεαλιστικές και εφαρμοσμένες προτάσεις που είχαν ήδη αποτέλεσμα σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία, που μόλις πριν 2 χρόνια ήταν σε μνημονιακές δεσμεύσεις και η εικόνα ήταν δυσμενέστερη, κατάφερε να επιταχύνει στο χώρο της Υγείας, φθάνοντας τα 8 δισ. ευρώ στις επενδύσεις, με τις εξαγωγές μόνο από τα φάρμακα να ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ. Αλλά και συνολικότερα, η χώρα καταγράφει 8% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης και ανεργία μόλις στο 7,5%. Η βελτίωση που επήλθε υπήρξε αποτέλεσμα σημαντικών παρεμβάσεων, ενοποίησης δεδομένων, δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων κοκ. Αυτό επιτεύχθηκε με διάφορα μέτρα, μεταξύ άλλων στη χώρα δημιουργήθηκε μια αυτόνομη υπηρεσία που παρακολουθεί και αξιολογεί τα πρότυπα, ένας ανεξάρτητος οργανισμός και ένας φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας. Στην Ισπανία, σε μια χώρα του Νότου με αντίστοιχα προβλήματα με τη χώρα μας, ο Φαρμακευτικός Σύνδεσμος (Farmaindustria) σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησαν στη θέσπιση ενός νέου συστήματος μηχανογράφησης των Νοσοκομείων, όπου με τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων και με την απαραίτητη χρηματοδότηση, κατόρθωσαν να μειώσουν σημαντικά τις μέρες αναμονής για πληρωμές, από 600 μέρες το 2012 σε 143 ημέρες το 2015, γεγονός που επέτρεψε να υπάρξει βιώσιμη λειτουργία του φαρμακευτικού Κλάδου στη χώρα του, αλλά και την αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση των επενδυτικών του προσπαθειών. Ταυτόχρονα, η Ισπανία ανέδειξε τη σημασία των κλινικών μελετών, καθώς μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των πόρων για τις θεραπείες, στη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και συνεπώς στην αντιμετώπιση του θέματος του νοσοκομειακού φαρμάκου.

Στο εξής, η παροχή υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την έμφαση στα αποτελέσματα, ενθαρρύνοντας την πιο έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση και βελτιώνοντας την πρόσβαση των ασθενών και την αποτελεσματική αποκατάσταση της υγείας τους, ώστε να αποφεύγονται οι δαπανηρές νοσοκομειακές διαδικασίες. Η πρότασή μας υποστηρίζει τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο σύστημα υγείας, που εστιάζει στην κλινική αποτελεσματικότητα μέσα από 5 βήματα:

  1. Απλοποίηση του συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης και προβλεψιμότητα: Έλεγχος του όγκου πωλήσεων, ενοποιημένο σύστημα επιστροφών (rebates), περιορισμός του clawback και βελτίωση των κανόνων τιμολόγησης που δεν θα συνδέεται με την αποζημίωση, σε ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  2. Βιωσιμότητα της φαρμακοβιομηχανίας: Πλάνο αποπληρωμής των οφειλών του Κράτους, επέκταση συμφωνιών βάσει κλινικής αποτελεσματικότητας, ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα προωθεί επεκτάσεις της παραγωγής και προσέλκυση νέων επενδύσεων.
  • Επενδύσεις για Κλινικές Μελέτες: Θεσμοθέτηση πλαισίου για ενίσχυση των κλινικών μελετών μέσω απλοποίησης των διαδικασιών, μείωσης του χρόνου αναμονής, απάλειψης της γραφειοκρατίας και παροχή κινήτρων, ώστε να τριπλασιάσουμε άμεσα τις κλινικές μελέτες.
  1. Πρόσβαση στην καινοτομία: Συμφωνίες εισόδου ελεγχόμενης αποζημίωσης για τις νέες ακριβές θεραπείες και καθορισμός της τιμής τους, βάσει του όγκου πωλήσεων ή της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, αύξηση χρήσης γενοσήμων με στόχο την εξοικονόμηση και απελευθέρωση πόρων που θα επιτρέψουν την αποζημίωση των νεότερων καινοτόμων φαρμακευτικών θεραπειών. Τα σημερινά καινοτόμα φάρμακα είναι τα αυριανά γενόσημα και βιοϊσοδύναμα, γι’ αυτό και σήμερα έχουμε φθηνότερες επιλογές για τη θεραπεία ασθενειών, όπως ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες και η κατάθλιψη. Αυτό θα επεκταθεί στο μέλλον και σε νόσους όπως ο καρκίνος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα κ.λπ. Αυτή είναι η πραγματική αξία της καινοτομίας μακροπρόθεσμα.
  2. Έμφαση στους ασθενείς: όλα όσα γίνονται στο χώρο μας έχουν έναν και μόνο τελικό αποδέκτη, τον ασθενή. Αυτός μας ωθεί να επενδύουμε στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην παραγωγή ποιοτικών φαρμάκων που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.

Το αίτημα της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης στις αναγκαίες θεραπείες, η βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας με διασφαλισμένη ποιότητα, αλλά και η αναπτυξιακή διάσταση, που αναδείχτηκε ιδιαίτερα με την αντοχή που έδειξε ο Κλάδος του Φαρμάκου στην ακραία πίεση των προηγούμενων ετών, αποτελούν κεντρικά σημεία για τη συνεργασία και τη συνεννόηση που απαιτείται ώστε να βρεθούν οι νέες ισορροπίες. Και σε αυτήν την προσπάθεια συνεννόησης επενδύουμε στο ΣΦΕΕ, επιδιώκοντας τη συνεργασία με τις Κυβερνήσεις και όλους τους φορείς για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων προς όφελος του ασθενή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο