Νέα

Νέα

Προστατεύουμε το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στις θεραπείες

Προστατεύουμε το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στις θεραπείες

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στην Real News, 17 Ιουλίου 2016

 

 

Ύψιστη προτεραιότητά μας αποτελεί να συνεχίσουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα να προστατεύουμε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών για πρόσβαση στις αναγκαίες για αυτούς θεραπείες

 

Ο κλάδος μας θέλει να είναι μέρος της λύσης στο πρόβλημα του πώς θα γίνουν τα φάρμακα πιο προσιτά και τα συστήματα υγείας πιο βιώσιμα. Συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας στην εξεύρεση λύσεων, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, αλλά και την πρόθεση του Κράτους να δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση κι ευελπιστώντας ότι δεν θα μείνει στις καλές προθέσεις, αλλά θα αναλάβει δράση.

 

Η εφαρμογή των πιεστικών μέτρων του Μνημονίου έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική δυσπιστία των διεθνών αγορών προς τη χώρα μας. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η αντίδραση των αγορών σε σχέση με την Ελλάδα; Θα υπάρξει η αναμενόμενη ανάπτυξη ή θα συνεχιστεί η υπάρχουσα στασιμότητα, η οποία δυστυχώς δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα;

Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πώς έδωσε μια ισχυρή ανάσα στην ελληνική οικονομία και αποτέλεσε μήνυμα αξιοπιστίας στις αγορές, πως η χώρα μας εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα. Με τις αναταράξεις που φέρνει το Brexit, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με ταχύτητα την ολοκλήρωση και των επόμενων αξιολογήσεων. Πρέπει όμως να γίνει απολύτως κατανοητό πως για να μπορέσει η πατρίδα μας να ξανασταθεί στα πόδια της, χρειάζεται άμεσα μια αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική. Στήριξη της επιχειρηματικότητας, σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και προσέλκυση άμεσων ξένων, αλλά και εγχώριων επενδύσεων είναι οι δράσεις που συνιστούν αυτήν την πολιτική. Κι αυτό θα σημάνει αυξημένα έσοδα για το κράτος, βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας για τους ανέργους και δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης του κοινωνικού κράτους.

 

Ποια είναι η πρόταση του ΣΦΕΕ για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα της ύφεσης;

Στην Ελλάδα των μνημονίων η φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 61,5%., ενώ λειτουργούμε με ένα κλειστό προϋπολογισμό της τάξης των 1,945 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προσδιορίστηκε χωρίς να λαμβάνει υπόψη του δημογραφικά, επιδημιολογικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Στην πραγματικότητα, έχουμε οδηγηθεί στη φτωχοποίηση του Έλληνα ασθενή, καθώς η φαρμακευτική δαπάνη βρίσκεται σχεδόν στο μισό του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Θα πρέπει να λάβετε δε, υπόψη σας, πως ένα επιπλέον 25% περίπου της δαπάνης που απαιτείται, το καλύπτουν οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρίες, μέσω των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κανένα όριο. Η πρότασή μας είναι σαφής και ξεκάθαρη:

Πρώτον, θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των εξόδων του συστήματος πέραν της φαρμακευτικής δαπάνης που αντιπροσωπεύει μόνο το 15% των συνολικών δαπανών και να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια υγεία, για να εξοικονομηθούν πόροι.

Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, αυτή θα μπορέσει να ελεγχθεί μέσω του ελέγχου του όγκου συνταγογράφησης, την ουσιαστική λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της προώθησης των γενοσήμων, τη δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Λύσεις υπάρχουν και συζητάμε με την Πολιτεία την εφαρμογή τους, έτσι ώστε ανακατανέμοντας τους υπάρχοντες πόρους, να προσφέρουμε τις καλύτερες θεραπευτικές επιλογές.

 

Παρά την κρίση, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας συνεισφέρει ένα σημαντικό ποσό στο ελληνικό ΑΕΠ. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε; Βλέπετε τυχόν ευκαιρίες στο σημερινό περιβάλλον;

Ο φαρμακευτικός Κλάδος, ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης, παραμένει η δεύτερη εξαγωγική δύναμη. Έχοντας κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση για την ποιότητα των φαρμάκων που παράγει, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους.

Λειτουργεί όμως στα όριά του, καθώς δραστηριοποιείται σε συνθήκες ασφυκτικής ρευστότητας, περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, με ανεξόφλητες οφειλές από το κράτος, που ξεπερνούν το 1,4 δις ευρώ και σε ένα ασταθές περιβάλλον, που δυσχεραίνει την επιχειρηματικότητα.

Παρά τις δυσκολίες, όμως, οι ευκαιρίες, παραμένουν πολλές. Σήμερα, ο φαρμακευτικός κλάδος παγκοσμίως βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυριαρχεί στις επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. Αρκεί να σας πω ότι ήδη βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο περισσότερα από 7.000 φάρμακα παγκοσμίως. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουν τα συστήματα Υγείας να απορροφήσουν όλη αυτή την καινοτομία. Άλλωστε, έχουμε και τις επιχειρήσεις και τις υποδομές και υψηλότατου επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, για να τα καταφέρουμε. Εκείνο που δεν έχουμε, είναι ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, για να τριπλασιάσουμε άμεσα τις κλινικές μελέτες, όταν προσελκύουμε επενδύσεις της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ και το Βέλγιο με αντίστοιχο πληθυσμό, δύο δισεκατομμυρίων ευρώ! Όπως επίσης, μας λείπει και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα προωθεί πολιτικές επεκτάσεις της παραγωγής, τη στιγμή που η αποδοτική συνέργεια των ξένων και των ελληνικών εταιριών έχει επιτρέψει οι διεθνείς εταιρίες να παράγουν μέχρι και το 40% των φαρμάκων τους, κατ’ όγκο, στην Ελλάδα.

 

Ποια είναι η γνώμη σας για το «φάρμακο» κατά της κρίσης και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο σύστημα υγείας;

Απαιτείται όραμα και μια πολιτική ηγεσία με αποφασιστικότητα και με ένα συντονισμένο σχέδιο που θα εφαρμοστεί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ο Κλάδος μας έχει προτείνει ρεαλιστικές και εφαρμοσμένες λύσεις που είχαν ήδη αποτέλεσμα σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία κατάφερε να επιταχύνει στο χώρο της Υγείας, φθάνοντας τα 8 δισ. ευρώ στις επενδύσεις, με τις εξαγωγές μόνο από τα φάρμακα να ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ. Αλλά και συνολικότερα, η χώρα καταγράφει 8% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης και ανεργία μόλις στο 7,5%. Κάποια χρόνια πριν η εικόνα ήταν δυσμενέστερη, αλλά με σημαντικές παρεμβάσεις, ενοποίηση δεδομένων, δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων υπήρξε τεράστια βελτίωση. Αυτό επιτεύχθηκε με διάφορα μέτρα, μεταξύ άλλων στη χώρα δημιουργήθηκε μια αυτόνομη υπηρεσία που παρακολουθεί και αξιολογεί τα πρότυπα, ένας ανεξάρτητος οργανισμός και ένας φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας. Αντίστοιχα, ο Φαρμακευτικός Σύνδεσμος της Ισπανίας (Farmaindustria) σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησαν στη θέσπιση ενός νέου συστήματος μηχανογράφησης των Νοσοκομείων, όπου με τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων, κατόρθωσαν να μειώσουν σημαντικά τις μέρες αναμονής για πληρωμές, από 600 μέρες το 2012 σε 143 ημέρες το 2015, γεγονός που επέτρεψε να υπάρξει βιώσιμη λειτουργία του φαρμακευτικού Κλάδου στη χώρα του, αλλά και την αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση των επενδυτικών του προσπαθειών. Ταυτόχρονα, η Ισπανία ανέδειξε τη σημασία των κλινικών μελετών καθώς μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των πόρων για τις θεραπείες, στη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και συνεπώς στην αντιμετώπιση του θέματος του νοσοκομειακού φαρμάκου.

Ο κλάδος μας θέλει να είναι μέρος της λύσης στο πρόβλημα του πώς θα γίνουν τα φάρμακα πιο προσιτά και τα συστήματα υγείας πιο βιώσιμα. Γι’ αυτό και συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας στην εξεύρεση λύσεων, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, αλλά και την πρόθεση του Κράτους να δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση κι ευελπιστώντας ότι δεν θα μείνει στις καλές προθέσεις, αλλά θα αναλάβει δράση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο