Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ 21/Β/27.01.2015 – Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα Υπ’Αριθμ. 25
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 21/Β/27.01.2015
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο