Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

329/Β/10.03.2015 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ.14425

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 329/Β/10.03.2015

«Τροποποίηση της Yπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π./οικ. 6931/ΦΕΚ 3676/Β΄/2014 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/ 16.01.2014) Υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φ αρμάκων», όπως ισχύει»

id: 373Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο