Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ3677/31.12.2014 – Συνταγογράφηση για χρόνιες παθήσεις

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ3γ/105023
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 3677/Β/31.12.2014

Έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα

Επιπροσθέτως, στο ίδιο ΦΕΚ είναι και η Απόφαση Αριθμ. Γ5α/οικ. 112654 με θέμα: “Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων: Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 61771/11−07−2014 (ΦΕΚ Β΄1907)”.

id: 366Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο