Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ3677/31.12.2014 – Διατάξεις Τιμολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5α/οικ. 112654
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 3677/Β/31.12.2014

“Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων”: Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 61771/11−07−2014 (ΦΕΚ Β΄1907)

id: 366Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο