Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ 3676/B/31.12.2014 – Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για 50-50

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5/οικ. 6931
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 3676/Β/31.12.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει.

id: 366

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο