Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ58/Β/16.01.2015 – Καθορισμός Μείωσης Τιμών Φαρμακείων σε Στρατιωτικά Φαρμακεία

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Φ. 700/51/83019 Σ. 437
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 58/Β/16.01.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31−7−2012 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» (ΦΕΚ Β΄ 2270/06−08−2012).

id: 367Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο