Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ79/Β/19.01.2015 – Συνταγογράφηση φαρμάκων από νοσηλευτές

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με αριθ. Οικ. Αποφ. Γ4α/Γ.Π.3567
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 79/Β/19.01.2015

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών

id: 368

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο