Νέα

Νέα

Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679) – Κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ – Συγκριτική Μελέτη

Άρθρο της κας Δήμητρας Λεμπέση, Νομικού Συμβούλου ΣΦΕΕ, στο επιστημονικό περιοδικό Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο