Για μια σύγχρονη, βιώσιμη και αναπτυξιακή πολιτική υγείας

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Βήμα, 19 Σεπτεμβρίου 2021.