Νέα

Νέα

Η πορεία προς την ανοσία έναντι της COVID-19: δράσεων των κρατών μελών & ΕΕ, αμερικανικές και διεθνείς επιρροές και συνεργασίες

Άρθρο της κας Δήμητρας Λεμπέση, Νομικού Συμβούλου ΣΦΕΕ, στο επιστημονικού περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο