Νέα

Νέα

29.12.2020 – Απόφαση Στρατηγικών Στόχων 2021-2023

29-12-2020 – Απόφαση Αρ. Γ.Π. οικ. 146 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021, με χρονική περίοδο εφαρμογής 2021-2023»

Δείτε το αρχείο (509 KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο