Είναι ώρα να ενδυναμώσουμε το σύστημα υγείας

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Βήμα, 20.03.2022