Νέα

Νέα

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων & τη Δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας, και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, ισχύει από το Μάρτιο του 2002, τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 20/3/2015 και οι τροποποιήσεις που έγιναν ισχύουν από 1/5/2015

Αρχείο pdf

Μετάφραση

Βασικές τροποποιήσεις Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ

Αρχείο pdf

Μετάφραση

Μετάβαση στο περιεχόμενο