Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Ανακύκλωση: χαρτιού – φορητών ηλεκτρικών στηλών – Περιβάλλον

H Chiesi Ελλάς ανακυκλώνει χαρτιά και φορητές ηλεκτρικές στήλες που χρησιμοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας. Προστατεύει το περιβάλλον μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές και ενισχύει την οικολογική συνείδηση των εργαζομένων της ορίζοντας τον δρόμο της ανακύκλωσης ως πάγια τακτική.

Μετάβαση στο περιεχόμενο