Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Ανακύκλωση υλικών / Εξοικονόμηση ενέργειας – Χώρος Εργασίας Διακυβέρνηση, Κοινωνία, Περιβάλλον

Η Merck και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν καθημερινά και πολύ ενεργά στην ανακύκλωση υλικών όπως συσκευασίες, χαρτί και μπαταρίες, με στόχο την ενίσχυση της ευρύτερης κουλτούρας για την ανακύκλωση και τα οφέλη της για την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε το 2013 σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Επίσης, στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας, όλοι οι εργαζόμενοι της Merck έχουν εκπαιδευτεί και έχουν υιοθετήσει βασικούς κανόνες και συμπεριφορές, εντός και εκτός εργασίας, με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων και τη βελτίωση ποιότητας ζωής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο