Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής – Κοινωνία

Μέσα από την πρωτοβουλία «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής», η Roche Hellas σε συνεργασία με την PRAKSIS αναλαμβάνει τη διετή την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών συνολικά 400 και πλέον παιδιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες οι οποίες έχουν πληγεί από την τρέχουσα οικονομική κρίση και καλύπτει μεταξύ άλλων:

  • Τα βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • Τα εξέταστρα για πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών
  • Τα δίδακτρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων
  • Τα φροντιστηριακά βιβλία
  • Το φοιτητικό επίδομα για παιδιά που σπουδάζουν μακριά από την γονική πόλη
  • Λοιπές εκπαιδευτικές ανάγκες

Παράλληλα, τα παιδιά των οικογενειών του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δημιουργικές και ψυχαγωγικές συλλογικές δραστηριότητες εκπαιδευτικού κυρίως χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα:

  • «Δανειστική Βιβλιοθήκη»
  • Δύο «Βραδιές Ανάγνωσης»
  • «Διαδρομές Πολιτισμού»

Το Προσωπικό της εταιρείας αφιερώνει τουλάχιστον δύο ώρες το μήνα στις δομές της PRAKSIS ενώ ταυτόχρονα θα συλλέγονται και θα διανέμονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα διάφορα αντικείμενα πρώτης ανάγκης όπως φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα κ.α.

Το πρόγραμμα συστήνεται ως μέρος του προγράμματος της PRAKSIS «ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο