Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Η Chiesi Hellas συνδράμει στη μάχη για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19

Η Chiesi Hellas  συνδράμει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας, προσφέροντας τη βοήθειά της με ποικίλους τρόπους:

 • Μέσα από το ομαδικό της πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη των εξόδων που τυχόν προκύψουν σε εργαζόμενο της, εάν νοσήσει από COVID-19. Επίσης, η Ομάδα Διαχείρισης Έκτακτων Περιστατικών προσφέρει τακτική ενημέρωση σε όλο το προσωπικό καθώς και χρήσιμες συμβουλές για να προάγει την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής κατά τη διάρκεια της εργασίας εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας, η Chiesi Hellas εφαρμόζει στο 100% των εργαζομένων της, την εργασία εξ αποστάσεως. Ταυτόχρονα διασφαλίζει την ομαλή διάθεση των σκευασμάτων της, θέτοντας ως μέγιστη προτεραιότητα τις ανάγκες των ασθενών.
 • Με γνώμονα την προάσπιση της υγείας των πολιτών, η Chiesi Hellas συμμετέχει στην ενίσχυση της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης του κοινού κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και για αυτό η διαδικτυακή καμπάνια #happyBREATHday εμπλουτίστηκε και συνεχίζει να εμπλουτίζεται, με επιπλέον ενημερωτικά βίντεο από ειδικούς Πνευμονολόγους, μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, αναφορικά με την προστασία από τον κορωνοϊό και την αντιμετώπιση αυτού, απευθυνόμενη πλέον όχι μόνο στους ασθενείς με ΧΑΠ, αλλά και στον γενικότερο πληθυσμό.
 • Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για τους Επαγγελματίες Υγείας.

Επίσης έχουμε ανταποκριθεί στα παρακάτω αιτήματα για δωρεές:

 • Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για την υποστήριξη της Πνευμονολογικής Κλινικής και της Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων δωρεά 7 monitor τύπου Η8 για την παρακολούθηση των βαρέως πασχόντων ασθενών με λοίμωξη από SARS-CoV-2 καθώς και 300 αεροθαλάμων για την χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων, σε ασθενείς με COVID-19.
 • Στο Νοσοκομείο «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» δωρεά 200 αεροθαλάμων.
 • Στο Γ.Ν Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» (Πνευμονολογική Κλινική) δωρεά 4 οξυμέτρων, 3 ηλεκτρονικών πιεσόμετρων & 50 αεροθάλαμων.
 • Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης δωρεά 100 προστατευτικών ασπίδων προσώπου και 160 αεροθαλάμων.
 • Στο Γ.Ν. Σερρών (Πνευμονολογική Κλινική) χρηματική δωρεά 2000€ με σκοπό την αγορά ενός υπερηχοτομογράφου, δωρεά 100 αεροθάλαμων & 50 προστατευτικών ασπίδων προσώπου.
 • Στο Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” δωρεά 200 αεροθαλάμων.
 • Στο Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” δωρεά 100 αεροθαλάμων.
 • Στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» δωρεά 450 αεροθαλάμων και 700 προστατευτικών ασπίδων προσώπου.
 • Στην ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, χρηματική δωρεά 5000€ για την υλοποίηση του έργου «Μαζί απέναντι στην πανδημία»
Μετάβαση στο περιεχόμενο