Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Σύλλογος Αιμοκαθαρούμενων Νεφροπαθών Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ – Κοινωνία

Βελτίωση υποδομών χώρου αιμοκάθαρσης νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ

Σύντομη Περιγραφή Καλής Πρακτικής: Η Chiesi Ελλάς συνέδραμε οικονομικά τον Σύλλογο Αιμοκαθαρούμενων Νεφροπαθών Νοσοκομείου ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’ για τη βελτίωση των υποδομών του χώρου αιμοκάθαρσης των ασθενών.

Συνεργασία με ΜΚΟ ή άλλο Οργανισμό/Φορέα: Σύλλογος Αιμοκαθαρούμενων Νεφροπαθών Νοσοκομείου ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’

Μετάβαση στο περιεχόμενο