Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Υποστήριξη του έργου του Σ.Κ.Ε.Π. – Κοινωνία, Παιδί

Η Merck υποστηρίζει για 6 συνεχόμενα χρόνια την ετήσια βιωματική/διαδραστική τελετή «Αποτυπώματα» και άλλες δράσεις του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Ο Σ.Κ.Ε.Π. κινείται με κεντρικό άξονα τη διαδραστική και βιωματική συνεργασία νέων με αναπηρίες και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του είναι να κάνει οικεία την εικόνα της αναπηρίας και να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό των νέων με αναπηρίες μέσω της ευαισθητοποίησης, συνύπαρξης και κοινωνικοποίησης με το γενικό πληθυσμό.

Κατά τη διάρκεια των έξι ετών που η Merck στηρίζει τις δράσεις του Σ.Κ.Ε.Π., οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει και οι οποίες υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο