Να προστατεύσουμε την πρόσβαση του ασθενούς στις νέες θεραπείες και στην καινοτομία

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στη Real News, 4 Δεκεμβρίου 2016