Νέα

Νέα

Νέο έντυπο συνοδευτικής επιστολής για αίτηση αρχικής έγκρισης κλινικής δοκιμής στον ΕΟΦ

Ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με νέο συνοδευτικό έντυπο κατάθεσης Κλινικής Μελέτης

Μετάβαση στο περιεχόμενο