Νέα

Νέα

Πρώτη συνάντηση ιδρυτών φορέων του HMVO με το Υπουργείο Υγείας

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023.- Στο Υπουργείο Υγείας χθες συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Άρης Αγγελής και ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ευάγγελος Μανωλόπουλος με εκπροσώπους των ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, PhARMA, ΣΑΦΕΕ εκ μέρους της φαρμακοβιομηχανίας και ΠΦΣ εκ μέρους των φαρμακοποιών, που αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO) για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.

O HMVO είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα δημιουργήσει, θα διαχειρίζεται, θα λειτουργεί, θα συντηρεί και θα διευθύνει το «Ελληνικό Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων» (HMVS). Πρόκειται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/161 που καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (περισσότερες πληροφορίες: https://emvo-medicines.eu/).

Η εφαρμογή του Κανονισμού αποτελούσε υποχρέωση της Ελλάδας και ο Οργανισμός θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 9 Φεβρουαρίου 2025.

Μετάβαση στο περιεχόμενο