Φαρμακοβιομηχανία: Η γενικότερη συμβολή της, ο κώδικας δεοντολογίας και οι πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ

Τοποθέτηση του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Forum των Stakeholders του Εθνικού Συμβουλίου για τις Ρευματικές Παθήσεις, 29 Νοεμβρίου 2015