Νέα

Νέα

Φαρμακοβιομηχανία: Η γενικότερη συμβολή της, ο κώδικας δεοντολογίας και οι πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ

Τοποθέτηση του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Forum των Stakeholders του Εθνικού Συμβουλίου για τις Ρευματικές Παθήσεις, 29 Νοεμβρίου 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο