Διεύθυνση:
Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά

Τηλέφωνο:
+30 (210) 5281 700

Φαξ:
+30 (210) 5245 939

Ιστοσελίδα:
http://www.galenica.gr

Email:
[email protected]

Eπιπλέον στοιχεία:
Η Galenica διαθέτει πιστοποιημένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.