Νέα

Νέα

Στόχος, ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Στόχος, ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στην Εφημερίδα των Συντακτών, 25 Ιουνίου 2016

 

 

  1. Ποιες είναι οι προοπτικές του κλάδου στη χρονιά που διανύουμε;

Διανύοντας τον έβδομο χρόνο της μεγαλύτερης και πιο επώδυνης κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας μεταπολεμικά, οι προοπτικές του Κλάδου καθορίζονται από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο με τους περιορισμένους πόρους, την αδυναμία του κράτους να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις υποχρεώσεις του, την υπερφορολόγηση και την έλλειψη ρευστότητας λόγω capital controls κι έλλειψης τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά κυρίως, για τον χώρο μας, λόγω των οφειλών της Πολιτείας προς τις εταιρίες μας (γύρω στα €1,4 δις), τις αυξημένες ανάγκες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το οποίο επιπρόσθετα, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από χρόνιες παθογένειες.

Παρ’ όλα αυτά, θέλω να σημειώσω ότι ο φαρμακευτικός κλάδος, στο σύνολό του, με απόλυτη συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, διασφάλισε, χωρίς εκπτώσεις, το δικαίωμα των Ελλήνων ασθενών να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα φάρμακα και στις αναγκαίες γι’ αυτούς θεραπείες. Επιπλέον, διατήρησε την εξωστρέφειά του, παραμένοντας η δεύτερη εξαγωγική δύναμη της χώρας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την υλοποίηση του σχεδιασμού για τη σταδιακή αποπληρωμή των χρεών προς τις επιχειρήσεις, θα δοθεί η απαραίτητη ανάσα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ανταποκρίνονται με την ίδια αποτελεσματικότητα στο έργο τους.

 

  1. Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η φαρμακευτική αγορά σήμερα στην Ελλάδα;

 

Το πρώτο και μη διαπραγματεύσιμο ζητούμενο, είναι η συνέχιση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις απαιτούμενες γι’ αυτούς θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων και των καινοτόμων θεραπειών, που προσφέρει η επιστημονική εξέλιξη. Πετύχαμε τη διασφάλισή του όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια και με το ίδιο αποτέλεσμα πρέπει να συνεχίσουμε.

Δεύτερο ζήτημα, αποτελεί η δημιουργία ενός βιώσιμου Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αυτό στην πράξη σημαίνει εξορθολογισμός, μείωση της σπατάλης σε τομείς πέραν της φαρμακευτικής δαπάνης – που ήδη έχει μειωθεί κατά 61% – και που επιβαρύνουν το σύστημα με το 85% της συνολικής δαπάνης Υγείας, ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγείας, ουσιαστική λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θέσπιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων, μητρώο ασθενών, κ.ά., για τα οποία έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις και οι οποίες θα απελευθερώσουν σημαντικούς πόρους για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Τρίτο ζήτημα, αποτελεί η σταδιακή πληρωμή των χρεών του κράτους προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, που όπως προείπαμε ανέρχεται στο ποσό των €1,4 δις, και η εκλογίκευση των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων, σε ένα προβλέψιμο γι’ αυτές οικονομικό περιβάλλον που είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη λειτουργία τους.

Τέλος, τέταρτο ζήτημα αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών που θα διευκολύνουν την ενίσχυση της παραγωγικής και ερευνητικής δραστηριότητας του κλάδου μας μέσα από θεσμικές αλλαγές και παροχή κινήτρων αντίστοιχων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο φαρμακευτικός κλάδος μπορεί να καταστεί βασική προωθητική δύναμη της ελληνικής οικονομίας.

 

  1. Ποιες είναι σήμερα οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου διεθνώς και ποιες αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου θα μπορούσε να αξιοποιήσει η χώρα μας;

 

Οι ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της Ιατρικής και φαρμακευτικής επιστήμης για την αντιμετώπιση και την πρόληψη μιας σειράς ασθενειών, θέτουν τον κλάδο πρωταγωνιστή στο χώρο της καινοτομίας και προοιωνίζουν τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου τουλάχιστον, για τα επόμενα 20 χρόνια. Βάζοντας στο επίκεντρο τον ασθενή και δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αποτελεσματικών και ασφαλών θεραπειών στα ήδη σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει σε μια σειρά ασθενειών, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, ηπατίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, ψωρίαση, κυστική ίνωση κ.α., είναι βέβαιο ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια θα έχουμε πληθώρα σημαντικών ανακαλύψεων για ασθένειες όπως πχ ο καρκίνος, οι νευρολογικές και ανοσολογικές διαταραχές που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της προσπάθειας που είναι σε εξέλιξη αλλά και των ελπίδων που αυτή γεννά, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται πάνω από 7.000 φάρμακα για την αντιμετώπιση θεραπευτικών προκλήσεων. Άρα γίνεται προφανές ότι το κομμάτι της έρευνας, της τεχνολογίας, αλλά και της παραγωγής περιγράφει και τις μεγάλες ευκαιρίες για την πατρίδα μας, που διαθέτει διεθνώς καταξιωμένες φαρμακευτικές εταιρίες και υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό. Όμως, η προσέλκυση επενδύσεων απαιτεί αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, και ευνοϊκό πλαίσιο για την υλοποίησή τους. Και εδώ υστερούμε. Κάνοντας όμως, τουλάχιστον, τα στοιχειώδη, ο φαρμακευτικός κλάδος -ο δεύτερος σε εξαγωγές- μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο νέο παραγωγικό  μοντέλο εξωστρέφειας και καινοτομίας  που χρειάζεται η χώρα μας για να ξαναμπεί σε πορεία προόδου.

 

  1. Κλινικές δοκιμές: πόσο σημαντικές είναι για τη χώρα μας και σε ποιο βαθμό από την εμπειρία σας θα μπορούσαν να επιδράσουν στην οικονομία μας;

 

Οι Έλληνες ασθενείς και η ελληνική οικονομία είναι οι άμεσα ωφελούμενοι από την ανάπτυξη των κλινικών μελετών στη χώρα μας. Οι ασθενείς γιατί θα έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και σε περισσότερες και καλύτερες θεραπευτικές επιλογές, βελτιώνοντας έτσι και το επίπεδο της ποιότητας της ζωής τους και αυξάνοντας το προσδόκιμο όριο επιβίωσης.

Εξίσου όμως θετικές είναι και οι επιρροές τους στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας, καθώς για κάθε 250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης, εκτιμάται συνολική θετική επίδραση στο ΑΕΠ κατά 850.000 ευρώ. Αν σε όλα αυτά αθροίσουμε και τη θετική τους συμβολή στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην ανάσχεση του φαινομένου της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, τα οφέλη μεγιστοποιούνται.

Όμως, η χώρα μας, παρά το υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και τις επαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές, έχει πολύ μικρό μερίδιο συμμετοχής, ύψους περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, όταν για παράδειγμα το Βέλγιο, με αντίστοιχο πληθυσμό, απορροφά κάτι περισσότερο από 2 δις ευρώ. Ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις προς την Πολιτεία για την αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου και την καταπολέμηση διοικητικών δυσλειτουργιών, έτσι ώστε μέσα σε μια τριετία να υπερτριπλασιάσουμε τις επενδύσεις στον τομέα των κλινικών μελετών. Ο στόχος είναι απολύτως εφικτός και ως κλάδος δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τον πετύχουμε.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο