Νέα

Νέα

Συγκρότηση και ορισμός μελών στη Συντονιστική Ομάδα Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών (Patient Registries)

20-12-2018 – Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Συγκρότηση και ορισμός μελών στη Συντονιστική Ομάδα Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών (Patient Registries)”

Δείτε την απόφαση (528 ΚΒ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο