Νέα

Νέα

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. του ΣΦΕΕ σε Σώμα

Δελτίο Τύπου

Νέος Πρόεδρος του ΣΦΕΕ ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018 – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk.

Αναπληρωτής Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Γενικός Διευθυντής Vian και Αντιπρόεδρος Vianex.

 Αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι κ.κ.

  • κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης (Γενικός Διευθυντής Vian και Αντιπρόεδρος Vianex),
  • κ. Ιωάννης Βλόντζος υπεύθυνος Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης Τεχνολογιών Υγείας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Merck), με αναπληρωτή τον Σπύρο Φιλιώτη (Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Pharmaserve-Lilly),
  • κ. Μάρκος Γερασόπουλος υπεύθυνος Φαρμακευτικής Δαπάνης (Διευθύνων Σύμβουλος Sanofi),
  • Μάριος Κοσμίδης υπεύθυνος Τιμολόγησης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Win Medica),
  • Δρ. Χρήστος Δάκας υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων και Κλινικών Μελετών (Διευθύνων Σύμβουλος Shire),
  • κ. Σταύρος Θεοδωράκης υπεύθυνος Επικοινωνίας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Chiesi).

Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος για θέματα Τεκμηρίωσης: Εξελέγη o κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας και Κύπρου Boehringer Ingelheim).

Ταμίας: Εξελέγη ο κ. Χάρης Ναρδής (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Astellas Pharmaceuticals).

Μέλη οι κ.κ.:

Νικόλαος Βαρελάς (Διευθύνων Σύμβουλος Galenica),

Παναγιώτης Γιαννουλέας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Angelini Pharma),

Κωνσταντίνος Ευριπίδης (Διευθύνων Σύμβουλος Genesis Pharma),

Μάριος Κάτσικας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Faran),

Ζαχαρίας Ραγκούσης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer).

Σημειώνεται ότι την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δεοντολογίας και Διαφάνειας, καθώς και την ευθύνη της επικοινωνίας με τη Γενική Δ/νση της EFPIA, θα εξακολουθήσει να έχει ο Γενικός Δ/ντης ΣΦΕΕ, κ. Μιχάλης Χειμώνας.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τον ΣΦΕΕ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους που διανύει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο νέος Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, σημείωσε σχετικά: «Η περίοδος που έρχεται θα είναι ακόμη δυσκολότερη και ο καλύτερος τρόπος για να την αντιμετωπίσουμε είναι ένας ενωμένος ΣΦΕΕ που θα εργάζεται για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ισχυρής φωνής στο χώρο της υγείας, έτσι ώστε η φαρμακοβιομηχανία να αποτελεί σημαντικό εταίρο της πολιτείας στη χάραξη πολιτικής υγείας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό Σύνδεσμο με συντεταγμένους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, με ξεκάθαρη διοικητική δομή, με στελεχιακό δυναμικό υψηλής κατάρτισης και ικανοτήτων που να εκφράζει διαχρονικά και σε όλο το εύρος της, τη διαφορετικότητα της φαρμακοβιομηχανίας. Οδηγοί μας για το μέλλον είναι η προσαρμογή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, ο σεβασμός στην καινοτομία, ο έλεγχος της ζήτησης και της υποκατάστασης, καθώς και η στήριξη της τοπικής παραγωγής, ώστε να αποκατασταθεί, προς όφελος του ασθενή, η ισορροπία που έχει απολεσθεί».

 

-Τέλος-

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μαρία Λεοντάρη, Communications Director ΣΦΕΕ

τηλ. 210 6821040, e-mail: [email protected]

Μετάβαση στο περιεχόμενο