Συνέντευξη του Προέδρου ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλη Αποστολίδη

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στη Δήμητρα Γιώτη, Channel 9, 19 Φεβρουαρίου 2016