Τα νέα μέτρα θα στερήσουν από τους ασθενείς, όχι μόνο τις νέες θεραπείες, αλλά ίσως και τις υπάρχουσες

Συνέντευξη του κου Μάριου Κοσμίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ στο liberal.gr, 18 Μαΐου 2017