Το φάρμακο είναι επένδυση στην υγεία, στην κοινωνία και στην ανάπτυξη

Άρθρο του κου Μιχάλη Χειμώνα, Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ στο «Βήμα», 4/12/2022