Χωρίς καινοτομία οι Έλληνες ασθενείς πολίτες μειωμένων δικαιωμάτων

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Euractiv Greece, 22 Φεβρουαρίου 2017