Νέα

Νέα

10-03-2017 – Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΠΥΥ: A1β/Γ.Π.οικ.: 18408

Αρχείο pdf (499KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο